Parkinsons sjukdom Symtom i Män

Symtomen vid Parkinsons sjukdom börjar gradvis och förvärras med tiden. Enligt Mayo Clinic, män är mer benägna att utveckla Parkinsons sjukdom sedan kvinnor, och andra riskfaktorer är hereditet, hög ålder och exponering för gifter som herbicider och pesticider. Symtomen vid Parkinsons sjukdom inkluderar rörelsestörningar, mentala förändringar och förändringar i tal och samordning.

Depression

Enligt Mayo Clinic, kan depression vara en de tidigaste symtomen vid Parkinsons sjukdom och kan orsaka svårigheter med att klara eftersom sjukdomen förvärras.

Tremors

Karaktäristiska symtom på Parkinsons sjukdom inkluderar darrningar, upprepade rörelser i händer och en allmän avmattning av rörelsen, speciellt hasande fötter.

Expression

Män med Parkinsons sjukdom kan förlora sina ansiktsuttryck, inklusive blinkande, leende och gestikulerande, och kan i stället anta en tom blick.

Sexuell dysfunktion

Symtom på Parkinsons sjukdom hos män inkluderar erektil dysfunktion och minskat intresse för sexuell aktivitet.

Urin problem

Vissa män med Parkinsons sjukdom kan ha urininkontinens, medan andra kan ha svårigheter att urinera.

Sömnproblem

Somna under dagen mitt i en aktivitet och sömnsvårigheter, vilket är en oförmåga att somna eller sova, är symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Dysfagi

Sen stegs symtomen vid Parkinsons sjukdom inkluderar dysfagi, vilket är svårt med eller oförmåga att svälja.