Over verwijdering van medisch afval in Laboratories

Medische laboratoria genereren een grote hoeveelheid afval die moet worden afgevoerd. Volgens de Environmental Protection Agency (EPA), individuele staten hebben regelgeving die gevaarlijk biomedisch afval te dekken. Momenteel is 90 procent van medisch afval verbrand.

Soorten afval

Laboratoria beschikken over verschillende afvalstoffen zoals buisjes bloed die overblijven na het testen is voltooid, materiaal van de machines die het bloedonderzoek, lichaamsvloeistofmonsters, zoals spinale vloeistof en urine, en verontreinigde handschoenen, gaas en verband draaien.

Biologisch gevaarlijk afval

Elk materiaal dat besmet is met bloed of lichaamsvocht wordt beschouwd als potentieel besmettelijk en wordt beschouwd als een biologisch gevaar. Dit omvat naaldencontainers, die naalden en glaswerk houden na gebruik, en gebruikt handschoenen, wattenstaafjes en verwijderd lichaamsorganen.

Wetten

Elke staat heeft wetten met betrekking tot de verwijdering van medisch afval, evenals de federale overheid. De naleving van deze wetten is verplicht. Medische voorzieningen die ervoor kiezen om deze wetten te negeren lopen het risico voor enorme boetes.

Verbranding Regulations

Er zijn strikte richtlijnen voor emissies naar de lucht voor staten die medisch afval verbrandingsovens hebben. De EPA schat dat deze richtlijnen drastisch kwik, fijnstof, dioxine en waterstofchloride-uitstoot zal verminderen.

Alternatieve Technieken

Er zijn andere alternatieven voor de desinfectie van medisch afval. Deze omvatten stoom steriliseren of autoclaveren, thermische behandelingen, zoals magnetron desinfectie en andere mechanische chemische systemen van sterilisatie.