Over Medicare Death Voordelen

Over Medicare Death Voordelen

Familieleden kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige sociale zekerheid uitkering bij overlijden. De overledene moet bepaalde werkzaamheden te eisen hebben voldaan, zoals het betalen van in de sociale zekerheid programma en werken voor een bepaalde tijd voor een familielid een uitkering te ontvangen.

Verkiesbaarheid

De betaling wordt gedaan aan de overlevende echtgenoot of de kinderen in aanmerking komen. Onder bepaalde omstandigheden, als u gescheiden bent van de overledene kunt u in aanmerking komen voor de uitkering bij overlijden.

Het toepassen

Wanneer u zich aanmeldt, moet u uw naam en sofi-nummer te voorzien, woonsituatie voor u en de overledene en informatie over de overledene inkomen. U moet ook de overledene naam, geslacht, geboortedatum, SSN en informatie te verstrekken over ongehuwde kinderen en de huidige en vroegere echtgenoten.

Bewijs

Je wordt verplicht om documenten waaruit u in aanmerking komt voor een uitkering te tonen. U ontvangt een originele geboorteakte of een bewijs van geboorte, naturalisatie papieren, militaire ontslagpapieren en een fotokopie van uw meest recente belastingaangifte nodig.

Betaling

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, komt u in aanmerking voor een eenmalige betaling van $ 255 om te helpen met de begrafeniskosten.

Verzamelen

Het verstrekken van een bankrekening nummer zal u toelaten om de betaling door directe storting ontvangen. Een controle kan per post worden verzonden, indien nodig.