Organische Chemie oxidatiereacties

Organische Chemie oxidatiereacties

Oxidatie is een chemische reactie waarbij één verbinding krijgt zuurstof door een chemische reactie. Het eindresultaat is de vorming van een andere verbinding. Bijvoorbeeld, roest is het resultaat van een oxidatiereactie waarbij ijzer winsten zuurstof tot ijzeroxide. Oxidatie van organische verbindingen, verbindingen met koolstof en waterstof, zorgt voor warmte voor woningen en energie voor auto's. Oxidatie levert ook de energie voor de stofwisseling die het mogelijk maakt de dieren om te leven.

Oxidatiereacties combineren met reductie reacties

Oxidatiereacties algemeen met een tweede reactie reductie genaamd, een verlies van zuurstof. Voor een verbinding op te halen zuurstof, moet een andere verbinding de zuurstof te leveren. Een goed voorbeeld is de oxidatie van ethanol met behulp van dichromaat. De algemene reactie is 3C2H5OH (ethanol) + 2Cr2O7 (dichromaat) = 4CR (chroom) + 3Ch3COOH (azijnzuur) + 11H2O (water). Dichromaat schenkt de zuurstof nodig ethanol oxideren tot azijnzuur. Oxidatie van de ethanol vormt de basis voor detectie met politie breathalyzers.

Oxidatie van eenvoudige organische verbindingen

Methaan is een natuurlijke organische verbinding bestaande uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen. Het wordt vaak gebruikt als een bron van brandstof. Verbranden van methaan, of verbranding, komt energie vrij in de vorm van warmte, het produceren van kooldioxide en water. Verbranding van methaan is een eenvoudig oxidatiereactie. Koolstof wordt geoxideerd door zuurstof in de lucht en vervangt de waterstofatomen. De samenvatting van de reactie CH4 (methaan) + 2O2 (zuurstof) = CO2 (kooldioxide) + 2H2O (water) + warmte-energie.

Oxidatie Inclusief overdracht van energie

Oxidatiereacties meestal een verandering in energie en energie vaak vrij in de vorm van warmte. Methaan verbrandingsgerelateerde wordt brandende benzine om auto's te voeden. Benzine is een organische koolwaterstof bestaande uit acht koolstofatomen moleculen gebonden aan 18 waterstofmoleculen. Oxidatie van benzine is een snel proces en koolzuurgas vrijkomt, water en energie. De totale reactie gebruikt om auto's Brandstof is 2C8H18 (benzine) + 25O2 (zuurstof) = 16CO2 (carbon) + 18 H2O (water) + energie.

Oxidatie van suikers

Dieren moeten energie metabolisme, soortgelijke auto hoeven energie bewegen rijden. Energie afkomstig van de oxidatie van glucose, een eenvoudige suiker uit koolstof, zuurstof en waterstof. Oxidatie en de afbraak van glucose moleculen is een complex proces. De eindproducten kooldioxide en water. Ademhaling geeft de bron van zuurstof voor het oxideren van glucose. Kooldioxide, een product van glucoseoxidatie, wordt uitgeademd. De totale reactie is C6H12O6 (glucose) + 6O2 (zuurstof) = 6CO2 (kooldioxide) + 6H2O (water).