OCD symptom och Prevalens

Många människor tycker att Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) är livsförändrande. Som med många personlighetsstörningar, kan denna typ av störning överta en människas liv. Att vara en sjukdom som kan påverka alla människor unga och gamla, är det viktigt att till fullo förstå denna sjukdom. Endast genom korrekt förstå sjukdomen kan vi identifiera och korrekt behandla individer med OCD.

Signifikans

Aspekter av OCD kan i slutändan styr en människas liv, hindrar dem från normal funktion i en social grupp. Därför är det viktigt att förstå och behandla tidigt för att förhindra maladaptiv beteendemönster.

Symptom

Det kännetecknande för OCD är ihållande tankar som inte kan ignoreras i samband med tvångsbeteendemönster för att minska lidande från tvångstankar.

Prevalens

Statistiken varierar på procent av befolkningen som har OCD; Men de bästa uppskattningar är av livstidsrisken för cirka 2,5 procent av befolkningen.

Kulturella Element

Vissa kulturer har rituella beteenden; dock bör dessa kulturella beteenden inte ses som ett tecken på OCD om de inte överskrider de kulturella normerna i samhället.

Familial Mönster

OCD har genetiska element. Det finns en ökad risk att utveckla sjukdomen om anhöriga har sjukdomen. Det finns också en ökad risk för OCD om det finns familjemönster vid Tourettes syndrom.