Neurontin för Arthritis Pain

Människor som lider av artrit kan ha nytta av att ta Neurontin, ett läkemedel ordinerats till de med kroniska sjukdomar som artrit och fibromyalgi.

Identifiering

Neurontin är en antikonvulsiv medicin som används för behandling av kronisk smärta, även om det inte har visat sig vara till hjälp vid behandling av akut smärta eller depression.

Fördelar

Neurontin har visat sig bidra till att minska smärta hos patienter som lider av artrit, fibromyalgi, restless legs syndrom, migrän, diabetesneuropati och andra neuropatiska smärttillstånd.

Signifikans

I en studie utförd av National Institute of Arthritis och muskuloskeletala och hudsjukdomar, 51 procent av patienterna som tog Neurontin haft en minskning av smärta, medan de som tog placebo rapporterade en 31 procent minskning i jämförelse. Neurontin tolererades väl i studien, med endast 19 av 150 patienter släppa ut på grund av biverkningar.

Funktion

Neurontin fungerar genom att minska känsligheten orsakas av en inflammatorisk respons eller skada på en nerv. Neurontin används också för att behandla kramper och darrningar samt villkor som orsakar smärta.

Varning

Neurontin verkar vara en säker och effektiv behandling för kronisk smärta av artrit, fibromyalgi och andra villkor. Tala om för din läkare om eventuella allergier du kan ha till mediciner, samt ett annat läkemedel som du tar för andra villkor, innan börjar ta Neurontin.