Medicinsk användning för Bee Pollen

Bee pollen (även känd som bibröd) är en populär del av den alternativa-medicin teknik som kallas apitherapy. Utövare tror bipollen kan ge många hälsofördelar, men vetenskapliga bevis är fortfarande knapphändig.

Allergier

Traditionellt har bipollen använts för att sakta okänsliga patienter till hösnuva (allergier mot luftburna pollen).

Astma

Bipollen kan hjälpa till att lugna inflammation och fungera som en långsiktig allergibehandling, vilket gör det till en potentiell behandling för astma.

Näring

Vissa apitherapists beskriver bipollen som "den perfekta maten" eftersom den innehåller ett komplex av kolhydrater, fett, proteiner, aminosyror, enzymer, vitaminer och mineraler.

Athletic Performance

Bipollen används ofta av idrottsmän som en naturlig prestationshöjande, men det har funnits få studier som styrker detta.

Varning

Personer med känd allergi bör använda bipollen endast under en läkares övervakning. Det kan orsaka livshotande allergiska reaktioner om det tas oralt.