Lungsjukdomar av brandmän

Brandmän har en ökad risk att få lungsjukdomar, eftersom de kan uppleva exponering för kemikalier, gaser, partiklar och andra ämnen, enligt International Association of Fire Fighters (IAFF).

Överväganden

Exponering för dessa ämnen kan orsaka både kortsiktiga och långsiktiga skador på lungorna hos en brandman.

Akuta effekter

IAFF rapporterar att skadliga kemikalier kan orsaka kortsiktiga akuta effekter såsom hypoxemi grund av rökning inandning, en minskning av den totala lungfunktionen, och en minskning av luftvägsresponsivitet.

Kroniska effekter

De kroniska luftvägseffekter brandbekämpning är ännu inte helt klart. Enligt IAFF, har studier visat att andas in röken kan leda till kronisk bronkit och onormal lungfunktion.

Asbestrelaterade sjukdomar

Enligt lungcancerfact.com om brandmän andas in asbestdamm vid brandbekämpning i äldre hus som innehåller byggmaterial tillverkade av asbest, kan de vara i riskzonen för att utveckla lungsjukdomar asbestos och mesoteliom.

Förebyggande / Lösning

Brandmän kan skydda sig från lungsjukdomar genom att baslinjen lungfunktionstester, utbildning för att förstå vilka miljöer som är farliga, undvika rökning, och med hjälp av den mest avancerade brandsläckning andningsskydd.