Levaquin Medicinering Biverkningar

Levaquin ordineras främst för att behandla bakteriella infektioner i hud, njurar och bihålor. Det används även för patienter med bronkit och lunginflammation. Det generiska namnet på levaquin är Levofloxacin.

Betydande biverkningar

Några av de vanligaste biverkningarna med detta läkemedel är domningar och stickningar i händer eller fötter, lätt blåmärken eller blödningar, yrsel och snabb bultande hjärtslag. Också vara på jakt efter diarré, förvirring, kramper och brist på urinering. Ring din läkare omedelbart om du upplever dessa symtom.

Mindre vanliga biverkningar

Vissa patienter som tar levaquin erfarenhet rastlöshet, muskelvärk och huvudvärk.

Solexponering

Patienter som tar Levaquin kan vara mer känsliga för solljus och lättare solbränd. Långvarig exponering för solen bör undvikas.

Läkemedelsinteraktioner

Patienter som använder blodförtunnande medel, insulin, och steroider bör undvika att ta levaquin när de tar dessa läkemedel.

Andra försiktighetsåtgärder

Du ska inte ta vitaminer, naturläkemedel kosttillskott eller antacida inom två timmar efter intag av levaquin. Om du har haft kramper, lever-eller njurproblem, ledbesvär eller låga kaliumnivåer se till att informera din läkare.