Lantus Solostar Biverkningar

Lantus Solostar är en penna injektionsenhet som används för att administrera Lantus receptbelagda läkemedel. Lantus är ett varumärke för insulin glargin och används för att sänka blodglukosnivåer hos diabetespatienter.

Allergiska reaktioner

Enligt Drugs.com får diabetiker som är allergiska mot Lantus märka en kliande hudutslag, snabb hjärtfrekvens eller känns som om de kommer att svimma.

Hypoglykemi Effekter

Enligt Drugs.com kan Lantus användare med lågt blodsocker utveckla huvudvärk, hunger eller illamående. Sammanblandning, sömnighet och svaghet har rapporterats.

Hyperglykemi Effekter

Enligt Drugs.com, kan höga blodsockernivåer leda till ökad törst, aptitlöshet och ökad urinering hos Lantus användare. Kräkningar, dåsighet och torr hud har inträffat.

Injektion Site Effekter

Enligt Drugs.com kan svullnad, rodnad och klåda utvecklas på platsen för en Lantus injektion.

Läkemedelsinteraktioner

Enligt Drugs.com kan patienter som använder Lantus med albuterol, klonidin eller reserpin inte vet när deras blodsocker är för lågt.

Varningar

Enligt Drugs.com bör patienter bär druvsockertabletter eller icke-dietisk hårda karameller att vara förberedd när låga blodsockernivåer utvecklas.