Kombucha Tea biverkningar

Kombucha te har varit tippad att hjälpa till med en rad sjukdomar, bland annat att förbättra mag-tarmkanalen och bota sköldkörtelsjukdomar. Även om det finns många människor som påstår sig ha fått hjälp genom att Kombucha te, det finns många dokumenterade biverkningar som kan orsakas av dess konsumtion.

Kutan Anthrax

Ölbryggning Kombucha te har varit känt för att utgöra en risk för kontaminering kutan mjältbrand, en typ av mjältbrand som påverkar huden, vilket orsakar svullnad och sår; det är extremt farligt.

Aspergillus

Aspergillus, en svamp som kan bildas i Kombucha te, kan skada personer med aids eller någon med en svagare än normalt immunförsvar.

Blyförgiftning

Blyförgiftning kan bero ölbryggning Kombucha te i behållare som har glaserat med hjälp av en blybaserad glasyr.

Allergiska reaktioner

Människor har rapporterat upplever allergiska reaktioner mot Kombucha te, bland annat kräkningar, gulsot och utslag.

Huvudvärk

Huvudvärk har rapporterats från kontinuerlig användning av Kombucha te.