Kolestipol Biverkningar

Kolestipol är ett receptbelagt läkemedel som används tillsammans med en låg-kolesterol och fettsnål kost för att sänka kolesterolhalten i blodet. Medan du tar detta läkemedel, kan din läkare ta blodprov regelbundet för att övervaka kolesterolnivån i blodet.

Signifikans

Kolesterol och fetter kan bygga upp på kärlväggarna som kan öka risken för hjärtsjukdom, bröstsmärta, stroke och hjärtinfarkt.

Administrering

Kolestipol finns i en granulatform. Blanda granulatet med tre uns av vätska, tunn soppa eller krossad frukt och ta med munnen.

Interaktioner

Ta kolestipol fyra timmar före eller en timme efter andra mediciner. Kolestipol kan störa absorptionen av andra läkemedel om de tas samtidigt.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av kolestipol är förstoppning, rapningar, illamående, kräkningar och gas. Om biverkningar av kolestipol blir besvär kontakta din läkare för ytterligare vägledning.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar av kolestipol omfatta ovanlig blödning som kan uppstå från något ställe på kroppen som tandköttet eller ändtarmen. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever denna biverkning.