KOL Bakteriella infektionssymtom

KOL är en förkortning för kronisk obstruktiv lungsjukdom. KOL kan bli följden av bronkit. Bronkit är ofta resultatet av en bakteriell infektion. KOL orsakar skador i luftvägarna. Dessa skador försämrar möjligheten för lungorna att korrekt utbyta koldioxid och syre. KOL kan leda till döden.

Andningssvårigheter

Personer med KOL och en bakteriell infektion kan uppleva andnöd som förvärras vid fysisk ansträngning.

Ihållande hosta

KOL orsakas av en bakteriell bronkit infektion kan orsaka en ihållande hosta.

Gulaktig Sputum

En individ med KOL och en bakteriell infektion kan hosta upp gulaktig sputum, som består av slem och slem.

Feber

Bakteriella infektioner i de med KOL kommer att orsaka en låg feber och frossa.

Behandling

KOL har inte ett botemedel, men symtomen kan lindras. Rökare bör sluta röka eftersom det gör bara KOL värre. Inhalatorer och läkemedel kan förskrivas för att behandla symtom. I svåra fall kan operation krävas för att ta bort delar av lungan som har skadats allvarligt.