Hydrokortison & Hårväxt

Aktuell hydrokortison är en kortikosteroid läkemedel som säljs över disk i USA under flera varumärken, inklusive Cortaid, Caldecort och Scalpcort. Detta läkemedel kan orsaka ovanlig hårväxt och andra biverkningar.

Hårväxt

Enligt Drugs.com, kan användare av utvärtes hydrokortison uppleva ökad hårväxt på ben, armar eller rygg. Hårväxt på pannan har också förekommit med detta läkemedel och patienterna bör diskutera onormal hårväxt med en läkare.

Andra biverkningar

Patienter som använder utvärtes hydrokortison kan utveckla allvarliga biverkningar som kräver snabb medicinsk behandling såsom brännande, skorpbildning eller blåsor på huden. Hud skalning och blåmärken kan förekomma med detta läkemedel.

Användningar

Folk får använda utvärtes hydrokortison för att lindra hudåkommor såsom svullnad, klåda och rodnad.

Tillämpning

Patienterna bör tillämpa ett tunt lager av aktuell hydrokortison på huden och massera försiktigt enligt anvisningar från läkare. Folk bör hålla detta läkemedel utom ögonen och bör inte användas på skadad hud eller öppna sår.

Adrenal Gland Problem

Individer som använder stora mängder aktuella hydrokortison eller använder läkemedel under en längre tid kan utveckla problem med sina binjurar - dimsyn, yrsel, oregelbundna hjärtslag - som kräver snabb medicinsk hjälp.