Hur till testet för Vertigo

"Vertigo" är en medicinsk term som används för att beskriva en allvarlig känsla av att rummet omkring dig snurrar även när det inte är. Det kan leda till allvarliga balansproblem samt huvudvärk och illamående. Yrsel skiljer sig från allmän yrsel i att det är mycket mer allvarlig. På grund av detta är det viktigt att korrekt diagnostisera svindel, så att den kan behandlas. Vidta åtgärder på hemmaplan för att avgöra om du har svindel.

Instruktioner

•  Bestäm om du har något av symptomen av yrsel. De allvarligaste symptomen är en sensation att antingen du eller rummet snurrar, svårt att balansera dig själv när du står, och en allmän känsla av illamående som ett direkt resultat av de andra symptom.

•  Köp en hem öroninfektion test från ett apotek. Att ha en öroninfektion kan leda till många av samma symptom som yrsel. Om ditt test kommer upp positivt, dina symptom är ett resultat av din öroninfektion. Men om ditt test kommer upp negativa, har du förmodligen svindel.

•  Köpa ett hem hörseltest från ett apotek. Allmän hörselproblem kan resultera i liknande symptom till yrsel, så det är viktigt att utesluta alla möjligheter innan diagnostisera dig själv.

•  Se en läkare. Även om du kan bli relativt säker på att du har yrsel, det är aldrig en bra idé att diagnostisera dig själv. Vertigo är ett allvarligt tillstånd som måste behandlas på rätt sätt, så ser en läkare som kommer att utföra ett antal slutgiltiga tester.