Hur man mäter O2

Om andelen hemoglobin i blodet är avstängd kan det leda till sjukdom. Ett sätt att hålla detta i schack är att övervaka syrenivåer i ditt blod. Det är mest effektivt gjort med en pulsoximeter. Dessa är små, icke-invasiva elektroniska apparater som kan kopplas till ett finger för att läsa syrehalten. De är lätt tillgängliga över disk.

Instruktioner

•  Köp en elektronisk pulsoximeter. Dessa finns i olika storlekar, men de modeller som fäster till slutet av fingret är den mest kompakta och lätt att bära.

•  Skjut batteriluckan bort av toppen av pulsoximeter och för in de två inkluderade AAA-batterier i facket.

•  Sätt pekfingret i öppningen i slutet av pulsoximetern tills det inte kan gå längre.

•  Vänta på att enheten automatiskt initiera. Efter en stund blodnivåerna kommer att visas på LED-skärmen ligger på toppen av mätaren.