Hur man justera trycket på en CPAP

En CPAP-maskin kan ge välbehövlig lindring för dem som plågas av sömnstörningar, såsom sömnapné och snarkning. Maskinerna kommer att driva luft från maskinen och i en mask som är inpassad över näsan och ansiktet. Den kraft med vilken luft släpps ut från maskinen och går in i kroppen kallas "tryck." Denna inställning ges vanligtvis av en läkare, och det är allmänt rekommenderas att en CPAP användare inte ändra den här inställningen utan att rådfråga sin läkare först.

Instruktioner

•  Stäng av CPAP-maskin och dra från väggen.

•  Leta reda på de dubbla "användare" knapparna på maskinen. Dessa kan hittas under skärmen, som i fallet med maskiner som tillverkats av Remstar och Resmed, de två största CPAP tillverkare.

•  Håll ned användar knapparna samtidigt när du ansluter maskinen tillbaka in i väggen. Detta kommer att förbereda enheten för att få trycket justeras. Ordet "setup" eller "Välkommen" ska visas på LCD-skärmen.

•  Använd menyknappen för att börja röra sig genom inställningsalternativen. Välj det alternativ som innehåller ordet "trycket". I fallet med en Remstar, det står "CPAP-trycket."

•  Tryck på användar för att flytta framåt och bakåt för att ändra tryckinställningarna, om du använder en REMstar maskin. Följ instruktionerna på skärmen, om du använder en ResMed maskin. När du har nått önskad inställning, tryck på menyknappen för att avsluta inställningen. Förändringen kommer att sparas.