Hur man behandlar allergisk Svamp bihåleinflammation med antibiotika

Allergisk svamp bihåleinflammation är en sinus-infektion orsakas av exponering för vissa typer av svampar. Vanliga symtom är inflammation och slem dränering, vilket resulterar i felaktiga diagnoser som bakterie bihåleinflammation i vissa fall. Flera behandlingar för allergiska svampinfektioner finns, och ett standardprotokoll för behandling av tillståndet har inte fastställts. Vissa antibiotika har visat sig vara effektiva vid behandling av allergisk svamp bihåleinflammation men.
Svamp bihåleinflammation drabbar fler individer än en gång trodde. Enligt en studie 1999 publiceras i Mayo Clinic Proceedings, är resultatet av studien, "... hittade 96 procent av försökspersoner med kronisk rinosinuit att ha en svamp i odlingar av deras nasala sekret."

Instruktioner

•  Ha en kultur analyseras. Om du eller din läkare misstänker att bihåleinflammation har en svampursprung, kan ett test av en nasal kultur avgöra detta. Detta kommer inte bara bekräfta en svampinfektion, men det kommer också att avgöra vilka typer av svampar. Många olika typer av svampar förekommer naturligt i miljön, men få orsaka bihåleinflammation. Behandlingen kommer att bero på typen av svamp närvarande.

•  Följ receptet dosering och timing exakt. Du bör ta din dos eller doser av antibiotika samma tid varje dag. Detta säkerställer att du har samma mängd antibiotika i ditt system vid varje given tidpunkt. Ta medicinen tillsammans med mat eller på fastande mage, beroende på rekommendation. Effektiviteten av antibiotikumet kan äventyras om du inte följer anvisningarna exakt.

•  Övervaka symptomen av sinus-infektion. Om dina symtom inte har klarats upp i slutet av din kurs av antibiotika eller om de kommer tillbaka inom några dagar efter avslutad medicinering tala med din läkare. Svamparna kan inte svara på medicinen du tog eller svampen kan fortfarande finnas i din boendemiljö, vilket gör att svampar att återbefolka och åter infektera bihålorna.
Om de svampar fortsätta att växa under en period av tid som de kan påverka de omgivande vävnader och ben, vilket orsakar permanent skada.

•  Få uppföljning filmvisningar. Eftersom de flesta människor som lider av kronisk bihåleinflammation har ofta svampinfektioner, se till att du följer upp med din läkare för att kontrollera nivåerna av svampar i bihålorna. Om du får återkommande allergisk svamp bihåleinflammation kan du behöva genomgå en operation för att skapa en god sinus dränering bana eller ta bort svamptillväxt från vävnaden. Läkare rekommenderar ofta utvärtes medel mot svamp i samband med kirurgi och systemisk antibiotika.

Tips

  • Enligt American Rhinologic Society (ARS) behandling för allergiska svamp bihåleinflammation debatteras och kontroversiellt bland läkare som behandlar den. På ARS webbplats de uppger, "Även om behandling av detta tillstånd är kontroversiellt, typiska komplement till kirurgiskt avlägsnande kan inkludera systemisk och / eller utvärtes steroider, antihistaminer, antibiotika, anti-svamp läkemedel, immunterapi mot allergi och irrigations."