Hur man använder Zymar

Zymar är ett antibiotikum ögonlösning. De oftalmiska dropparna ingjutit i ögat behandla bakterieögoninfektioner såsom konjunktivit. Zymar finns från läkare med bara recept. Ta Zymar enligt ordination, som nära följer doseringsanvisningar. Undvik att spetsen på Zymar flaskan för att komma i kontakt med någon yta, inklusive ögonlocket.

Instruktioner

•  Tvätta händerna före administrering Zymar droppar.

•  Luta huvudet bakåt så att ögat är parallell med marken.

•  Använd ditt finger för att dra det undre ögonlocket från ögongloben.

•  Kläm Zymar flaskan för att frigöra en droppe i det utrymme som skapas inuti det undre ögonlocket.

•  Släpp det nedre ögonlocket och blunda.

•  Tryck med fingret i den inre ögonvrån för att blockera tårkanalen och därigenom förhindra lösningen från att fly. Remain med stängda ögon för en minut eller två.

•  Upprepa processen för ytterligare skriven droppe.

Tips

  • Förvara Zymar vid rumstemperatur.