Hur Cerebral pares påverkar Utbildning

Cerebral pares är en typ av funktionsnedsättning i hjärnan som ärvs före, under eller strax efter födseln. Cerebral pares drabbar ett barn på många olika sätt, och kan påverka sin utbildning. Men det finns program och inlärningsmetoder finns tillgängliga för att hjälpa ditt barn att anpassa sig till lärande, om han går till en offentlig eller privat skola.

Fakta

Cerebral pares påverkar dig fysiskt och intellektuellt. Enligt specialpedagogik Support Service (SESS), påverkar cerebral pares ungefär en i varje 400 barn. Men efter att ha cerebral pares inte nödvändigtvis att du kommer att ha svårigheter i skolan, även om det är vanligt. Också, svårighetsgraden av cerebral pares varierar mellan individer.

Learning Disabilities

Enligt Bloorview Kids Rehab, är bristande motorik oftast förknippas med cerebral pares, när inlärningssvårigheter är faktiskt vanligare. Cerebral pares orsakar också skador på den del av hjärnan som underlättar inlärning och tänkande som leder till denna typ av funktionshinder. Enligt hälso-cares.net, majoriteten av barn med cerebral pares kan närvara offentliga skolor, men en del kan behöva skriva in sig i särskilda utbildningsprogram.

IDEA

IDEA, eller personer med funktionshinder skollagen, är en federal lag som reglerar alla offentliga skolor att tillhandahålla lämpliga utbildningsmöjligheter för studenter med inlärningssvårigheter som de som förknippas med cerebral pares. IDEA ger också en specialist som hjälper dig och din familj besluta om den bästa planen för att utbilda ditt barn. Detta kan inkludera att hitta den bästa skolan som finns i ditt område.

Kommunikationssvårigheter

Cerebral pares kan störa förmågan att kommunicera med andra. Först kanske du inte kan tala eller förstå andra när de försöker kommunicera med dig. Talsvårigheter orsakas av en brist på samordning mellan dina tunga och mun muskler hos vissa personer. Cerebral pares kan också orsaka långsamma tal. Kommunikationssvårigheter korrelerar med inlärningssvårigheter. Kommunikationssvårigheter är ofta upp i särskilda utbildningsprogram genom talterapi, medan vissa elever kräver tekniska apparater för att hjälpa dem att kommunicera.

PECS

Enligt Bloorview Kids Rehab, en lösning för kommunikation hinder i samband med cerebral pares är med användningen av Picture Exchange Card Systems (PECS). En dator används av barnet så att han kan ha förmågan att kommunicera på alla inställningar, inklusive skolor.