Hur att rengöra Oxygen Tanks

Syre tankar kan användas av flera skäl, bland annat medicinska och dykning behov. Syre tankar kan du andas där du annars inte skulle andas, eller om du inte har förmågan att andas regelbundet på egen hand. Eftersom syretankar är hygienartiklar, bör de rengöras ofta och noggrant för att undvika luftvägsinfektioner och bakterier. Tala med din läkare om han har något specifikt råd om hur man rengör din personliga syretank. Det kan finnas strängare normer, beroende på din nivå av hälsa.

Instruktioner

•  Tvätta näsgrimma två gånger i veckan med en mild tvål och varmt vatten. Skölj noga.

•  Rengör befuktarbehållaren med mild tvål och vatten och sedan desinficera med desinficerande våtservetter tillsammans med locket befuktarbehållaren. Torka helt innan påfyllning.

•  Koppla syrgaskoncentratorn (om du använder ett), och torka av höljet med desinficerande våtservetter.

•  Rengör komprimeringsfiltret som din manual två gånger i veckan.

Tips

  • Din läkare, eller tillverkarens instruktionsbok ska berätta hur du rengör transtrakeal katetern.
  • Var mycket försiktig vid rengöring din syretank. Om den inte sätta ihop på rätt sätt, eller inte rengöras ordentligt, är allvarliga hälsorisker inblandade.