Human Activity Ondersteunende Technologie

Menselijke activiteit ondersteunende technologie (HAAT) is een model ontwikkeld door auteurs Albert M. Cook en Susan M. Hussey om de relatie in een bepaalde situatie tussen een individu, een activiteit en ondersteunende technologie in verband met die situatie te beschrijven.

Kenmerken

Volgens de door het National Institute of Standards and Technology normen, ondersteunende technologie verwijst naar een object, systeem of technologie die zal verbeteren of in stand houden van de vaardigheden van personen met een handicap. Veel soorten ondersteunende technologieën worden gebruikt in werk, onderwijs en revalidatie, waaronder computerapparatuur en software, invoerapparaten en mobiliteit apparaten.

Betekenis

Ergotherapeuten, revalidatie professionals en biomedische ingenieurs gebruiken deze HAAT-model als basis voor het ontwerpen van oplossingen voor personen met een handicap om deel te nemen in de gewenste taken en activiteiten. Een belangrijk kenmerk van de HAAT model is dat het benadrukt de rol van de gegeven situatie - het milieu - als een van de belangrijke factoren in hulpapparatuur design.

Expert Insight

Marquette University schetst Cook en Hussey's idee dat de taak van de ontwerper is om de ondersteunende technologie te verzekeren maakt het mogelijk voor de persoon om zijn gewenste doel, dat is om te kunnen om een ​​activiteit uit te voeren binnen het kader van het milieu te bereiken, of het nu met betrekking tot werk, onderwijs of lichamelijke activiteit. De ontwerper met behulp van de HAAT model moet ook samen met de klant naar de ondersteunende technologie aan haar behoeften en vaardigheden te personaliseren.