Hoe Toxic Is Borax?

Hoe Toxic Is Borax?

Borax is een natuurlijk voorkomend mineraal in planten, bodem en water. In kleine hoeveelheden, wordt borax als ongevaarlijk beschouwd, maar het kan leiden tot negatieve symptomen als het in grote hoeveelheden.

Chemische samenstelling

Volgens het Pesticide Database, borax de chemische samenstelling is Na2B4O7.10H2O. De verschillende stoffen in borax omvatten natrium, zuurstof en water.

Toepassingen

Borax wordt gewoonlijk gebruikt als insecticide en herbicide. kleine hoeveelheden worden gebruikt voor de behandeling van patiƫnten in de homeopathische geneeskunde

Veiligheid

Borax veroorzaakt droogheid en pijn zeer grote hoeveelheden in contact met de huid. Indien blootgesteld aan de ogen, roodheid en pijn zijn de typische symptomen.

Symptomen

Volgens de EPA, wanneer grote hoeveelheden worden ingenomen, de symptomen zullen zijn hoofdpijn, buikpijn, diarree, krampen, misselijkheid, braken en zwakte.

Oplossingen

Als borax in contact komt met de ogen of huid, spoel het gebied goed met koud, vers water. Bij inslikken, spoel de mond uit en neem contact op antigifcentrum op (800) 222-1222.