Hoe te Powdered Cement uit je ogen

Hoe te Powdered Cement uit je ogen

Mannen en vrouwen die werken in de bouw velden worden blootgesteld aan dagelijkse gevaren. Dit geldt vooral bij het werken met corrosieve materialen zoals cement poedervorm. De ogen zijn vooral kwetsbaar voor blootstelling aan corrosieve materialen, en terwijl elk oogletsel beangstigend kan zijn, moet een blessure van deze aard worden snel behandeld worden. Mocht cement deeltjes of stof in het oog, kan snel de aandacht en behandeling schade of blindheid te voorkomen.

Instructies

•  Borstel overtollige deeltjes uit de buurt van je gezicht, en was uw handen.

•  Spoel het oog, continu met stromend water gedurende 15 tot 30 minuten. Dit kan gedaan worden met behulp van een oogdouche station, indien beschikbaar; steriele zoutoplossing; of stromend water. Zorg ervoor dat u het oog als wijd open mogelijk te houden.

•  Bel 911 als je alleen bent, of hebben een andere persoon rijdt u naar een meldkamer of oogarts kantoor.

•  Verwijder contactlenzen, indien gedragen, na een eerste spoeling. Als het te pijnlijk is, laat de lens in het oog om oog zorgprofessional te verwijderen.

•  Spoel het oog totdat u medische hulp te ontvangen.

•  Volg alle instructies van een oogarts voor nazorg. Cement is bijtend en kan ernstige, soms permanent, schade en zelfs blindheid veroorzaken, als ze niet goed behandeld.