Hoe te Medicare Outlier Betalingen Bereken

Uitschieter betalingen zijn betalingen die nodig zijn wanneer ziekenhuizen geldt een afwijkend bedrag van de kosten, terwijl de zorg van een patiënt. Er is een drempel in de plaats, die de kosten moeten overschrijden, om voor het ziekenhuis om in aanmerking te komen om een ​​vergoeding voor uitschieter betalingen. Een percentage van de kosten, op basis van de marginale kosten factor, wordt vervolgens toegepast op alleen de kosten boven de drempel te achterhalen van de betaling. Zowel operationele kosten en kapitaal (actief) kosten worden toegepast bij de berekening van de uitschieter betalingen.

Instructies

•  samen Voeg de operationele kosten en de kapitaalkosten. Voeg de vaste bedrijfskosten en vast kapitaal Samen drempels. Vergelijk de twee totalen om te zien of het ziekenhuis in aanmerking komt voor uitschieter betalingen.

•  Trek de operationele uitschieter drempel van de operationele kosten om de zorg voor de patiënt toegewezen. Vermenigvuldig dit getal door de marginale kosten factor om de operationele uitschieter betaling te krijgen.

•  Trek de hoofdstad uitschieter drempel van de kapitaalkosten. Vermenigvuldig dit getal met de marginale kosten factor om de hoofdstad uitschieter betaling te krijgen. Als dit aantal komt negatief is, wordt de hoofdstad uitschieter betaling beschouwd nul.

•  samen Voeg de operationele uitschieter betaling en de hoofdstad uitschieter betaling aan de totale Medicare uitschieter verschuldigde betaling te krijgen. Dit is de marginale operationele kosten boven de drempel die is vastgesteld door de federale overheid in te stellen.