Heparin Vs Lovenox

Heparin och Lovenox (enoxaparin) är antikoagulantia som används för att förhindra blodproppar. Heparin används inte för att behandla befintliga proppar, men Lovenox kan användas för detta ändamål.

Tillgängliga Forms

Heparin är endast tillgänglig genom injektion, men Lovenox finns som tabletter och som en injicerbar.

Heparin är biverkningar

Heparin kan orsaka irritation, smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället.

Heparin s Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är oregelbundna blödningar problem såsom blåmärken, näsblod, blodig avföring (som ser ut som tjära) eller blod i urinen.

Biverkningar av Lovenox

Illamående, diarré, svullnad och oregelbundna blödningar är de vanligaste biverkningarna Lovenox terapi. Mindre vanliga biverkningar kan orsaka levertester vara förhöjda. Det kan också orsaka smärta och irritation vid injektionsstället.

Allvarliga biverkningar av Lovenox

Dessa inkluderar blödning som inte slutar, blek hud, blåmärken, ovanlig svaghet, svullnad, plötslig domning eller svaghet, huvudvärk, förvirring, problem med syn, tal eller balans, smärta eller svullnad i ena eller båda benen, hosta, bröstsmärtor eller problem med att andas.