Healing Power of klorofyll

Vad är klorofyll?

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter och alger. Dessa organismer använder klorofyll för fotosyntesen, där de skapar användbar energi från ljus. Det finns två olika typer av klorofyll som finns i växter, med varje typ att vara bättre på att absorbera ljus vid en annan våglängd. De flesta kosttillskott som har klorofyll i dem faktiskt består av klorofyllin, en semi-syntetisk form av klorofyll som löser sig lätt i vatten. Klorofyllin liknar klorofyll, men den innehåller koppar istället för magnesium.

Metabolism och Absorption

Eftersom det finns lite toxicitet associerad med höga doser av klorofyllin, har man ofta förutsatt att det inte var effektivt absorberas av matsmältningssystemet. Senaste arbete visar dock att klorofyllin absorberas av kroppen. Klorofyllin och klorofyll är båda kan binda till vissa molekyler och föreningar som tros orsaka cancer. Dessa inkluderar vissa föreningar som finns i rökt kött och tobaksrök. Det är tänkt att klorofyll och klorofyllin kan binda till dessa kemikalier och hindra dem från att absorberas i kroppen.

Andra läkande egenskaper

Klorofyll fungerar också som en antioxidant. Antioxidanter skyddar cellerna från fria radikaler, som genereras av många biologiska processer och har förmågan att skada DNA i en cell samt skador själva cellen. Det finns också data som tyder på att klorofyll också kan inhibera verkan av vissa leverenzymer. Dessa enzymer tros vara ansvarig för att vidta vissa kemikalier och göra dem till cancerframkallande ämnen. Som ett resultat kan klorofyll också skydda mot cancer samt.