Halskotpelaren Skador

Halsryggen består av kotorna som sträcker sig genom halsen. Du kan skada halsryggen i en mängd olika sätt. Skador på halsryggen kan leda till nervskador och förlamning i armar, ben eller urinblåsa om de lämnas obehandlade.

Orsaker

Orsakerna till halsryggen skador inkluderar trauma relaterad till auto olyckor, faller, sport och misshandel. Du kan också ha en skada till följd av en underliggande sjukdom.

Typer av skador

Skador på halsryggen inkluderar diskbråck, benbrott eller ryggmärgskompression eller avskiljning.

Risk för skador

Om skadan skapar postural problem eller på annat sätt är att lägga press på ryggmärgen eller nervrötter som sträcker sig till extremiteterna, kan du känna domningar, smärta och svaghet i armar, händer eller ben. Du kan förlora partiell eller fullständig funktion av dina armar om skadan är allvarlig eller förlängas.

Diagnos

Imaging genomsökningar används för att se vad skadan är och att utveckla en behandlingsplan. MRI, CAT scans och PET är de vanligaste bildbehandlings maskiner som kan se ben och mjukvävnad i halsryggen.

Behandling

Du kan inte vända skador på ryggmärgen, men kan behandla frakturer, diskbråck och underliggande medicinska tillstånd för att lindra ytterligare trauma till ryggraden. Om du misstänker en halsryggen skada, är det absolut nödvändigt att söka ordentlig medicinsk vård omedelbart och samtidigt hålla ryggraden immobiliserade.