Gezondheidsproblemen bij aardgaslekken Related

Gezondheidsproblemen bij aardgaslekken Related

Aardgas is een fossiele brandstof. Het wordt gevormd wanneer lagen begraven planten en dieren worden blootgesteld aan druk en warmte duizenden jaren. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. Methaan is een zeer licht ontvlambare stof. In zijn zuiverste vorm, aardgas is kleurloos en reukloos. Gas productiebedrijven toe een zweem van waarschuwing geur die helpt bij het opsporen van een natuurlijke gaslek. Hoewel aardgas een belangrijke rol in de auto-industrie, waar het op grote schaal wordt gebruikt als brandstof in voertuigen speelt, kan aardgas lekkage ernstige gezondheidsproblemen opleveren.

Voorkomende gezondheidsproblemen

Blootstelling aan aardgas door gaslekkage kan schadelijk zijn. Het kan leiden tot explosies en zorgen voor ernstige gevaren voor de gezondheid die soms zelfs met dodelijke afloop. Kleine gaslekken accumuleren gedurende een tijdsperiode en voeg een aanzienlijke hoeveelheid verontreinigende stoffen die het immuunsysteem en andere lichaamsfuncties benadrukken. Volgens de National Library of Medicine, "Als een gaslek is opgetreden en ernstig is, zuurstof kan worden verminderd, waardoor duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, en onregelmatige ademhaling." Gaslekken kan ernstige schade toebrengen aan planten, waardoor de milieu-ecosysteem beïnvloeden ook.

Stikken

Een van de belangrijkste gezondheidseffecten van aardgas lekken (of blootstelling aan methaan) is stikken. Het is een ernstig gezondheidsprobleem aandoening waarbij het lichaam niet in staat om voldoende zuurstof, wat kan leiden tot bewusteloosheid, hersenschade en dood krijgen. Mensen met een hoge chemische gevoeligheid zijn gevoeliger voor deze ziekte.

Effecten op Luchtwegen

Lekkage en daaropvolgende verbranding van aardgas releases van grote hoeveelheden waterdamp, as, vluchtige organische stoffen en giftige dampen in de atmosfeer. Deze deeltjes en stoffen passeren onze ademhalingswegen en voer diep in de longen en het lichaam, tot stand brengen van aandoeningen aan de luchtwegen. Ook aardgas is lichter dan lucht en stijgt daarom omhoog, concentreren dichter bij de kop. Geassocieerde symptomen zoals longontsteking, misselijkheid, braken, onregelmatige ademhaling, geheugenverlies, vermoeidheid, sinus pijn en hoofdpijn zijn ook gemeld door de blootstelling aan natuurlijke gaslekken in lagere concentraties. Enkele andere bijwerkingen zijn winderigheid, diarree, constipatie, depressie, jeuk in de geslachtsdelen en pijn in handen en benen.

Fysiologische effecten

Methaanthiol (methylmercaptan) of ethaanthiol (ethylmercaptaan) is de geurstof die wordt toegevoegd door de natuurlijke gasbedrijven om zijn lekkages op te sporen. Bij inademing in voldoende hoeveelheden, ethaanthiol veroorzaakt fysiologische effecten zoals duizeligheid, hoofdpijn, braken, rillingen, koorts en bewusteloosheid. Aardgas kan ook verschillende verontreinigende stoffen zoals PCB's (polychloorbifenylen), benzeen, tolueen en radon (radon aanwezig in aardgas is in zijn oorspronkelijke staat) bevatten. We inhaleren benzeen en tolueen tijdens gaslekken. Zij vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. PCB's, benzeen en radon zijn kankerverwekkend (kankerverwekkende), terwijl tolueen reproductieve schade kan veroorzaken.