Gevaren van Statines

Artsen schrijven een verscheidenheid van statines om cholesterol niveaus in mensen zakken met gevaarlijk hoge cholesterol. Sommige van deze statines omvatten Crestor (rosuvastatine calcium), Lipitor (atorvastatine) en Zocor (simvastatine). Statines zijn effectief in het verlagen van het cholesterolgehalte, maar hebben ook veel mogelijke bijwerkingen, waarvan sommige gevaarlijk.

Vaak voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen geassocieerd met statines zijn hoofdpijn, buikpijn, indigestie, misselijkheid en diarree.

Effecten op de lever

Omdat statines werken door het beïnvloeden van productie van cholesterol in de lever, kunnen ze andere effecten op de lever. Statines kunnen verhoogde leverenzymen --- met name bij mensen die alcohol drinken --- en de leverontsteking hepatitis veroorzaken.

Pancreatitis

Zelden zijn statines gekoppeld aan pancreatitis, een ontsteking van de pancreas. Symptomen omvatten hevige pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en koorts.

Myopathie

Statines een aandoening genaamd statine myopathie, die wordt gekenmerkt door progressieve spierpijn of zwakte. De symptomen verdwijnen meestal snel na het staken van het geneesmiddel.

Rhabdomyolyse

Statines kunnen ook een meer gevaarlijke aandoening waarbij de spieren heet rhabdomyolyse veroorzaken. Deze zeldzame aandoening veroorzaakt skeletspieren te breken en laat een eiwit myoglobine in het bloed, wat kan leiden tot nierschade.