Genetische test voor Dyslexie

Genetische test voor Dyslexie

Volgens het National Institute of Neurological Disorders and Stroke, dyslexie beïnvloedt zo veel als 10 tot 17 procent van de Amerikaanse bevolking, met bijna 50 procent van de kinderen geboren met dyslexie ouders erven van de aandoening. Vergelijkbare cijfers verschijnen in andere landen die verschillende talen spreken. Een genetische test voor dyslexie kijkt naar de genen die coderen voor taal en visuele verwerking en zoekt dan naar mutaties in deze genen.

Dyslexie

Dyslexie stoornissen blijkt het meest prominent in het vermogen van een persona € ™ s om woorden te herkennen. Moeilijkheden bij het herkennen van woordvormen kan leiden tot verminderde leesvaardigheid; echter, kan de algehele intelligentie een persona € ™ s normaal of zelfs boven normaal met dyslexie omstandigheden. In effect, effecten dyslexie op de hersenen doelgebieden die uit te voeren visuele verwerking en begrip vaardigheden. Volgens het National Institute of Neurological Disorders and Stroke, deze factoren wijzen op een genetische oorzaak voor dyslexie, in tegenstelling tot een milieu-oorzaak.

Hersenprocessen

Volgens LDOnline, een verstandelijke handicap resource site, moeilijkheden met het identificeren van woorden en klinken ze uit, of decodering, is goed voor het lezen problemen van dyslectische personen. Decoding taken vereisen de hersenen om letter-klank associaties te maken terwijl het oriënteren woorden binnen de context van de tekst. Moeilijkheden met woord identificatie resultaat in de desoriëntatie ondervonden wanneer het proberen om brieven te identificeren. Deze moeilijkheden duiden op een storing in de hersenen circuits processen die brieven met geluiden betreffen. Volgens het National Institute of Neurological Disorders and Stroke, deze storingen het gevolg zijn van een genetische component, die worden geïdentificeerd en getest kan.

Genetische variaties

Volgens het National Institute of Neurological Disorders and Stroke, een studie uitgevoerd in 2005 door de Yale University School of Medicine identificeerden een belangrijke genetische factor geassocieerd met dyslexie. Een gen geclassificeerd als DCDC2 bleek de hersenen circuits betrokken bij leesprocessen wijzigen. Genetische tests voor dyslexie vertonen een reeks van mogelijke variaties geassocieerd met hoe DCDC2 genen invloed lezen en begrijpend vaardigheden. Deze variaties kunnen goed zijn voor de manier waarop sommige mensen het moeilijk hebben met letters en woorden, terwijl anderen moeite hebben met letters en cijfers.

Neurale Processing

De genetische studie van Yale University ook de effecten van DCDC2 gen variaties op neuronale patronen in de hersenen onderzocht. Embryonale ratten onderzoekers veranderd hoe dit gen codeert voor neuronale patronen in de hersenen, volgens de National Institute of Neurological Disorders and Stroke. DCDC2 bleek neurale verwerking mechanismen in de hersenen reguleren. Toen veranderde, neurale impulsen waren niet in staat om hun doel bestemmingen te bereiken, wat resulteert in een vertraagde reflexen bij pasgeboren exemplaren. Omdat DCDC2 verschijnt binnen menselijke genetische code, waren de onderzoekers in staat om soortgelijke vertragingen te observeren binnen de neurale circuits van dyslectische personen.

Universal Gene Trait

Genetische tests voor dyslexie werden uitgevoerd in 2006 aan de Universiteit van Bonn in Bonn, Duitsland, via een onafhankelijk onderzoek dat stelde ook een verband tussen de DCDC2 gen en dyslexie symptomen, volgens het Nationaal Instituut voor Neurologische Aandoeningen en Stroke. Proefpersonen kregen dezelfde soorten leestesten gebruikt Yale University middels Duits teksten. Resultaten uit dit onderzoek geholpen om een ​​universele bron van oorsprong voor dyslexie binnen het menselijke genenpool te vestigen, omdat gen effecten blijken taalverschillen te steken.