Förväntad livslängd Efter överviktskirurgi

I knä bandet kirurgi, även känd som justerbara gastric banding, kirurger placera ett justerbart band runt övre delen av magen för att underlätta viktminskning. Detta band begränsar mängden mat magen kan hålla.

Risker

I en nyligen (2005) 12-årig studie av 1791 på varandra följande varv band verksamhet, som publicerades i Obesity Surgery Journal, hittade en dödlighet eller dödlighet på noll. Komplikationer inklusive påse eller övre magen svullnad och glidning krävs uppföljande operation på mindre än 5 procent av patienterna. Andra risker inkluderar uttorkning och illamående.

Fördelar

Lap bandet kirurgi har betydligt färre komplikationer än andra typer av Bariatric eller viktminskning kirurgi, eftersom den inte innebär skärning eller häftning. Små snitt tillåta införande av ett mycket litet utrymme, som kallas ett laparoskop, genom vilken operationen utförs.

Återhämtning

Proceduren kan utföras på ett polikliniskt, och de flesta patienter kan återgå till arbete inom en vecka eller mindre.

Viktminskning

Under 12-års studie, i genomsnitt viktminskning 26.3 kg, eller ungefär 58 pounds.

Sjuklig fetma

Enligt National Institutes of Health, bär sjuklig fetma risk för diabetes, hjärtsjukdomar, stroke, artrit och vissa cancerformer. Sjuklig fetma definieras som väger minst två gånger eller 100 pounds mer än din idealvikt.