Förklaring av sjukdomen ALS

Amyotrofisk lateralskleros ofta förkortas till ALS eller kallas Lou Gehrig sjukdom för att hedra den amerikanska basebollspelare som gett efter för den i 1941 neurologisk sjukdom är en progressiv, kronisk och så småningom till döden.

Beskrivning

ALS uppstår när nerver som ansvarar för samordningen av hur muskler fungerar långsamt dö. Följaktligen musklerna gradvis blir svagare och sämre.

Orsaker

Cirka 10 procent av ALS-fallen är ärftliga och beror på en genmutation. Andra misstänkta orsaker är onormalt höga nivåer av hjärnans kemiska glutamat och en defekt i immunsystemet som gör att det angriper friska celler.

Symptom

ALS blir vanligtvis märkbar i fötter, händer och ben, innan spridning i hela kroppen. Initiala tecken inkluderar kramper, svaghet, sluddrigt tal och droppfot (svårigheter att lyfta tårna och framsidan av foten). Det i slutändan kan leda till total förlamning.

Incidens

National Institutes of Health uppskattar att 20.000 människor i USA har ALS, med 5000 nya fall diagnostiseras varje år. Det slår män oftare än kvinnor och i allmänhet mellan åldrarna 40 och 60.

Komplikationer

ALS-patienter kan utveckla sådana komplikationer som demens, andningssvårigheter, uttorkning och undernäring. De flesta dör av andningssvikt inom fem år efter de första symptomen.