Förhållanden som orsakar Frozen Shoulder

De goda nyheterna om frusen skuldra? Även utan medicinsk åtgärd, tillståndet vänder sig vanligen inom två år. De dåliga nyheterna? Flera förhållanden kan orsaka frusen skuldra, även känd som lim capsulitis.

Allmän Orsak

Frusen skuldra uppstår när bindväven, eller "kapsel" innesluta din axelled förlorar elasticitet. Denna "frysning" minskar kraftigt rörelseomfång i den drabbade armen och axeln.

Idiopatisk

Ibland läkarna inte kan peka ut en bakomliggande orsak till frusen skuldra. Detta idiopatisk diagnos betyder helt enkelt att de klassiska orsakerna till frusen skuldra inte tycks existera i patienten.

Dålig hållning

Vissa läkare spekulerar att en livstid av "rundaxlade" levande kan resultera i en gradvis uppbyggnad av ärrvävnad runt axelleden.

Hormonförändringar

Eftersom cirka 70 procent av frysta patienter skulder är kvinnor, de flesta över 40, forskare tror att hormoner spelar en viktig roll i det skick. I sådana fall förefaller utvecklingen av självhäftande capsulitis att sammanfalla med uppkomsten av klimakteriet eller klimakteriet.

Skador

Inte överraskande, kan någon skada till följd av långvarig förlust av rörelse orsaka bindväv i axelområdet för att dra åt och tjockna genom glömska. Faktorer som leder till orörlighet i området inkluderar en bruten arm, rotatorkuffen skada eller stroke.

Autoimmun sjukdom

Flera förhållanden tycks leda till sekundära komplikation av frusen skuldra. De flesta av dem faller under klassificeringen av autoimmun sjukdom, däribland diabetes och sköldkörtelrubbningar.