Finns det ett möjligt samband mellan cerebral pares & Autism?

Enligt 4 Mitt barn, en cerebral pares (CP) organisation, är cerebral pares och autism inte är direkt relaterade. Däremot kan de två sjukdomar har en anslutning till varandra. CP och autism kan dela samma sak och har liknande symptom.

Cerebral pares

Cerebral pares är en neurologisk sjukdom som påverkar kroppens rörelser och muskel samordning av de åsamkas med sjukdomen. CP orsakas oftast av fosterskador, förlossningskomplikationer, eller traumatisk skada i den tidiga barndomen.

Autism

Autism är en störning i utvecklingen som påverkar tal, beteende och social interaktion. Autism diagnostiseras vanligen inom de första tre åren i livet.

Orsak

En vanlig orsak CP och autism aktien är exponering för kvicksilver. Om du är gravid bör du undvika att exponering för kvicksilver.

Vanliga symptom

Mental retardation är ett vanligt symptom som förbinder cerebral pares och autism. Två tredjedelar av CP befolkningen psykiskt funktionshindrade. De som är mentalt är mer benägna att ha autism.

Likheter

CP och autism har många likheter. En av de mest märkbara likheter är att svårighetsgraden av varje störning varierar fall till fall. Någon med autism eller CP får bara något nedsatt, medan andra med antingen oordning har väl uttalade skillnader.