Extrapyramidala biverkningar

Extrapyramidala biverkningar är en grupp av symtom som ibland uppstår hos personer som tar neuroleptiska läkemedel. Neuroleptika inkluderar antipsykotiska och antidepressiva läkemedel, och vissa mediciner som används inom gastroenterologi.

Identifiering

Den extrapyramidala motoriska systemet är ett neuralt nätverk i delta i samordningen rörelse hjärnan. Extrapyramidala biverkningar är ofrivilliga rörelser som först förekommer i de tidiga stadierna av behandling.

Växelverkn

Extrapyramidala symtom är vanligtvis reversibla om medicineringen avbryts. Däremot när dessa biverkningar uppträda senare under behandlingen, de kallas tardiv dyskinesi eller dystoni, och ofta är permanenta.

Kroppsrörelser

De ofrivilliga rörelserna kan inkludera oorganiserat promenader, såsom en stöte eller klumpig gångart. Patienten kan ha udda fingerrörelser, muskelstelhet, muskelspasmer och tremor. Han kan ibland sparka benet utåt eller höja en arm i luften.

Ansikts Effekter

Ofta ansikts och tunga effekter är den första att visas. Ofrivilliga ansiktsrörelser inkluderar tugga, öga blinkar, grimaserande, repetitiva svälja, sluddrigt tal och tungan sondera kinden.

Subtila vs Uppenbar

Extrapyramidala biverkningar kan vara så subtil att läkaren inte ens märker dem. Däremot kan effekterna också vara självklart och bisarrt, till den grad att orsaka svårigheter i sociala interaktioner och på arbetsplatser.