Endocrinologie & Bone Disease

Endocrinologie & Bone Disease

Endocrinology wordt gebruikt bij de diagnose van botaandoeningen.

Endocrinologie

Endocrinologie is een gebied van de medische praktijk die de diagnose en behandeling van hormonale en stofwisseling stoornissen gaat.

Bone Disease

Er zijn honderden van aandoeningen die de botten aantasten. Deze kunnen worden veroorzaakt door kanker, voeding en levensstijl of metabole en hormonale problemen. In sommige gevallen kan de oorzaak onbekend is.

Osteoporose

Osteoporose is een voorbeeld van een botziekte waarvoor een endocrinoloog kan worden aangesproken. Hormonen zoals oestrogeen of andere hormoonachtige geneesmiddelen goedgekeurd voor het voorkomen en behandelen van osteoporose een rol spelen bij de behandeling.

Bone Ontsteking

Endocrinologie kan ook worden betrokken bij de diagnose van bot ontsteking. Bijvoorbeeld, bloedtesten die voor alkalische fosfatase, een enzym essentieel om botgroei, worden gebruikt bij de diagnose van de ziekte van Paget, de meest voorkomende vorm van bot ontsteking.

Overwegingen

Bone-problemen worden meestal gedetecteerd als gevolg van meer routinematige medische procedures. Endocrinology kan leiden tot een meer gedetailleerde diagnose door hormonale, bloed en metabole testen.