Digoxin biverkningar

Digoxin är ett läkemedel som föreskrivs för patienter med hjärtsvikt eller oregelbunden hjärtrytm. Det finns potentiella biverkningar av digoxin - några allvarliga - som du bör rapportera till din läkare.

Orsak

För stor för en mängd av medicinen i kroppen kan orsaka biverkningar som förknippas med Digoxin, enligt familydoctor.org. Var uppmärksam på eventuella symptom. Din läkare kan behöva justera dosen.

Missuppfattningar

Enligt familydoctor.org, kan det ta veckor för Digoxin att arbeta i din kropp. Därför bör du inte felaktigt tror att du inte får tillräckligt med medicinering och öka dosen utan att rådfråga din läkare.

Symptom

Symtom på en överdos av digoxin kan innefatta diarré, trötthet, förvirring, synförändringar, dåsighet, magsmärtor, förändringar aptit, oregelbunden hjärtrytm, illamående och kräkningar.

Effekter

Sluta inte hoppa doser eller sluta ta Digoxin utan din läkares tillstånd. Enligt familydoctor.org, sådana åtgärder faktiskt kan förvärra din hjärtfel.

Varning

Enligt familydoctor.org, bör du ringa din läkare omedelbart om du får andningssvårigheter, plötslig fot eller vrist svullnad, yrsel, förändringar hjärtfrekvens, täta urinträngningar, matthet, eller en puls som överstiger 100 slag per minut.