Definitie van levende geboorte

In de VS, alle levendgeborenen van elke geboortegewicht of de zwangerschapsduur moeten worden gemeld. Sommige landen hebben een andere norm over wat kwalificeert als een levend geboren kind. Deze verschillen in de rapportage levendgeborenen invloed vergelijkingen van de kindersterfte van het ene land naar het andere.

Definitie van een Live Birth

Een live geboorte, zoals gedefinieerd in de VS, is een geboorte waarbij een pasgeborene, ongeacht de duur van zijn zwangerschap, geboorte en toont enig teken van leven, met inbegrip van een hartslag, beweging van willekeurige spieren, umbilical pulsatie of ademhaling.

Niet-levensvatbare Geboorte

Een live geboorte niet altijd gelijk aan een levensvatbare geboorte, wat betekent dat het kind misschien niet overleven.

Foetale Dood

Een foetale sterfte optreedt voorafgaand aan de totale uitzetting of uittreksel uit de moeder. De foetus is niet ademen op zijn eigen of vertonen tekenen van leven, aldus de Stichting van Genève voor Medisch Onderwijs en Onderzoek.

Verschillende normen

De definitie voor een levend geboren kind in de Sovjet-Unie, dat is nog steeds de standaard in sommige landen gebruikt de ademhaling als de enige indicator van het leven.

Classificatie

Onder de Sovjet-indeling, eventuele zuigeling die is geboren vóór 28 weken zwangerschap en weegt minder dan 1000 gram en is minder dan 35 centimeter lang wordt niet beschouwd als een levend geboren kind, tenzij het kind leeft voor zeven dagen en dan sterft.