Definiera myelinskidan

Myelinskidan är fet, lipidrik axon slida eller isoleringsskikt, som bildas av cellmembranen, i båda de perifera nervsystemet och centrala nervsystemen som täcker och skyddar nerver.

Fakta

Skador på myelinet bromsar nervimpulser, vilket orsakar neurologiska sjukdomar som multipel skleros, central Pontine myelinolysis och leukodystrophy.

Multipel skleros

Multipel skleros, en sjukdom som orsakas av skador på myelinskidan, blockerar eller fördröjer meddelanden mellan hjärnan och kroppen.

Central Pontine Myelinolysis

Central Pontine myelinolysis, också en sjukdom som orsakas av förstörelsen av myelin slida, förekommer inte på egen hand; det är en komplikation av behandling från andra tillstånd som undernäring av allvarliga sjukdomar och alkoholism.

Leukodystrophy

Leukodystrophy är en ovanlig genetisk sjukdom som påverkar myelinskidan. Trots svåra att upptäcka tidigt, verkar det oftast under spädbarnstiden eller barndomen och kan leda till problem med att tala, hörsel, syn, rörelse och fysisk och medicinsk utveckling.

Diagnos

En MRI (magnetisk resonanstomografi) kan användas för att upptäcka eventuella avvikelser i hjärnstammen och avgöra vilken sjukdom eller störning kan förorsakas av den skadade myelinskidan.