Cyclobenzapr Biverkningar

Cyclobenzaprine verkar genom att blockera nervimpulser och smärta sensationer. Det är en muskel relaxer och är tillgänglig under varumärket Amrix. Det används för att behandla muskelskador och andra villkor.

Stora biverkningar

Om du upplever hjärtklappning, bröstsmärtor, domningar, svimning, förvirring eller beslag ska du kontakta läkare omedelbart. Söker också läkarvård om du har några tecken på allergisk reaktion såsom svullnad eller utslag.

Mindre biverkningar

Några andra rapporterade biverkningar som har rapporterats när du tar cyklobensaprin inkluderar dimsyn, dåsighet, aptitlöshet och muskelsvaghet.

Varningar

Cyclobenzaprine kan försämra tänkande och reaktionstid, så du bör undvika att köra bil eller använda maskiner. Alkohol bör också undvikas när du tar denna medicin.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedel som har visat att interagera med cyklobensaprin inkluderar Atropin, Atrovent, Cantil och Ultram. Du bör alltid tala om för din läkare om alla mediciner eller vitaminer som du tar.

Överdosering

En överdos av cyklobensaprin kan vara dödlig. Om du misstänker att du har tagit för mycket av denna medicin, söka medicinsk hjälp omedelbart.