Concerta Medicinering Biverkningar

Concerta är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och narkolepsi. Trots dess effektivitet, utgör Concerta risken för biverkningar hos vissa patienter.

Signifikans

Enligt kliniska studier publicerade av Food and Drug Administration på RxList.com, cirka 9 procent av studiedeltagarna avvecklade användning av Concerta på grund av dess biverkningar.

Typer av vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar av Concerta inkluderar hjärtklappning, agitation, aptitlöshet, viktminskning, nervositet, sömnlöshet, nästäppa och ovanliga hud värme.

Risker

En del patienter utvecklar symtom på psykos eller mani i samband med användning av Concerta. Kramper, svår aggression och gastrointestinal obstruktion finns ytterligare risker för läkemedlet.

Varning

Allvarliga kardiovaskulära problem, bland arytmier har resulterat i den plötsliga döden av barn och ungdomar som tar Concerta. Vuxna är också i riskzonen för dödliga stroke och hjärtinfarkt.

Överväganden

Eftersom det ännu inte finns tillräckliga bevis för att Concerta inte orsakar fosterskador, läkare normalt inte förskriva läkemedel för gravida kvinnor. Dessutom barn under 6 år bör inte ta läkemedlet på grund av dess biverkningar.