Citronella Anläggning för huvudlöss

United States Environmental Protection Agency (EPA) konstaterar att citronella har använts i mer än 50 år som en insekt och djurmedel. Citronella produkter är inte tros orsaka skador på miljön, människor eller djur.

Används för Lice

Citronella olja är en flyktig, flytande olja kommer från de torkade odlade gräs i citronella anläggningen. Oljan kan användas för att stöta bort huvudlöss och förhindra ett angrepp om gnuggas på hårbotten. Däremot kan oljan inte köra ut en befintlig angrepp.

Effektivitet

Under fyra månader 2003, var en placebokontrollerad dubbelblind studie på fyra grundskolor; 95 barn testades med placebo och 103 barn behandlades med citronellaolja. Endast 15,4 procent av de barn som behandlats med citronella kontraktehuvudlöss, medan 55,1 procent av placebogruppen kontrakte det.

Så fungerar det

Citronella olja arbetar för att stöta bort insekter utan att skada eller döda dem. Citronella distinkta lukten gör det svårt för vissa skadedjur att hitta en värd.