Chirurgische opties voor zure reflux

Chirurgische opties voor zure reflux

Zure reflux treedt op wanneer de sluitspier van de slokdarm en maag zwak, waardoor maagzuur de slokdarm en keel voeren. In ernstige gevallen van zure reflux, de Mayo Clinic adviseert dat een operatie een optie voor die patiënten kunnen zijn.

Voorafgaande behandelingen

Patiënten moeten meestal ondergaan een cursus van voorgeschreven medicatie om zure reflux te controleren vóór de operatie zal worden overwogen.

Indicaties

Artsen kunnen overwegen een operatie als de patiënt niet in staat of bereid zijn om voorgeschreven medicijnen te nemen, indien de slokdarm ernstige schade heeft ondervonden en als medicatie niet werkt.

Voorbereiding

Mogen meerdere beproevingen voor de operatie worden uitgevoerd, waaronder een endoscopie, pH studies, manometrie en barium radiologische testen.

Chirurgie

Chirurgie voor zure reflux heet fundoplicatie. Het gaat wikkelen een gedeelte van de maag rond de opening tussen de maag en de slokdarm.

Resultaat

Deze wrap creëert druk dat de kans op de sluitspier tussen de slokdarm en de maag opening zodat de maaginhoud om te reizen uit de maag vermindert.