Chiropractie Code of Ethics

Chiropractie Code of Ethics

De Chiropractie Ethische Code, die in 1985 werd ontwikkeld door de International Chiropractors Association, bestaat uit principes van professioneel gedrag die worden aanbevolen voor alle artsen en assistenten van de chiropractie. De leidende beginselen zijn de mogelijkheid om beperkingen chiropractie's herkennen en erkennen de speciale vaardigheden van andere beroepen in de gezondheidszorg in de preventie en zorg van de ziekte.

Taken en verantwoordelijkheden van de patiënt

De chiropractor moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor patiënten. De chiropractor moet een register bijhouden van vertrouwelijke patiënteninformatie te houden en niet bekend te maken aan anderen, ongeacht hun relatie tot de patiënt, zonder de toestemming van de patiënt. De release van een patiënt medische dossiers moet worden voorafgegaan door een ondertekende toestemmingsformulier van de patiënt, samen met eventuele andere wettelijke vereisten.

Patiënt Bill of Rights

De Chiropractie Code of Ethics bevat een patiënt rekening van rechten die aangeeft wat de patiënt kan verwachten en eisen met betrekking tot zijn medische zorg. Samen met dit wetsvoorstel van rechten zijn bepaalde patiënt verantwoordelijkheden met betrekking tot het verstrekken van informatie, financiële verplichtingen en na de behandeling.

Taken en verantwoordelijkheden aan het Openbaar

De chiropractor moeten alle wetten en plaatselijke voorschriften in zijn praktijk van chiropractie geneeskunde volgen. De arts moet goed burgerschap uit te oefenen. De arts kan adverteren, maar in goede smaak en in een waarheidsgetrouw manier. De arts kan getuigen als getuige-deskundige bij haar patiënt wordt betrokken in een gerechtelijke procedure.

Taken en verantwoordelijkheden van de Profession

De chiropractor zal naar verwachting eerlijkheid en integriteit te behouden in zijn of haar praktijk en streven ernaar om gelijke tred te houden met de huidige medische vooruitgang. Hij moet zich bewust zijn van zijn reputatie te allen tijde.

Onderzoek en Studie

De chiropractor is verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn ideeën en informatie met betrekking tot chiropractie. Ze moeten deze informatie door te geven, zonder enige persoonlijke agenda's of vooroordelen.