Biverkningar av Vancocin

Vancocin är en oral antibiotikabehandling finns med recept från läkare. Det kan också kallas Vancomycin. Vancocin i ofta för att behandla diarré som orsakas av bakteriella infektioner såsom staphyloccoccus aureus. Det kan också användas för behandling av diarré orsakad av andra antibiotika som kallas Clostridrum difficile.

Ovanlig smak

Individer tar Vancocin kan märka en ovanlig smak i munnen. Smaken kan vara bitter eller på annat sätt obehagliga.

Magproblem

Vancocin kan också orsaka illamående. Vissa personer kan också uppleva kräkningar.

Skadliga biverkningar

I vissa fall har tagit Vancocin kopplats till hörselskador och njurskador. Dessutom kan Vanocin döda blodkroppar som behövs för att bekämpa infektioner och de blodkroppar som hjälper i blodets koagulation.

Allergiska reaktioner

Sällan, Vicocin orsakar allvarliga hudreaktioner som kräver omedelbar medicinsk behandling. Symtom på en allvarlig hudreaktion inkluderar hudutslag, nässelfeber och fjällande hy. Dessutom kan huden stolpar och andra hud missfärgning uppstå. I sällsynta fall anafylaxi kan förekomma.

Red Man syndrom

En annan typ av allergisk reaktion som kan uppstå när det tas Vancocin heter Red Man syndrom. Symtom på Red Man syndrom inkluderar andningssvårigheter, väsande andning, klåda nässelutslag, smärta, bröstmuskelspasmer, ryggmuskelspasmer och överkropp spolning.