Biverkningar av Penicillamin

Penicillamin är ett läkemedel ordinerats för behandling av reumatoid artrit, Wilsons sjukdom, blyförgiftning, vissa villkor lever och för att förhindra njursten. Penicillamin finns i generisk form, och under varumärkena Cuprimine och DEPEN. Talrika biverkningar är möjliga.

Vanliga biverkningar

Vanliga penicillamin biverkningar som vanligtvis försvinner efter de första dagarna buksmärtor, smakförändringar, diarré, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, munsår, illamående, håravfall, värmevallningar och ringningar i öronen.

Allvarliga biverkningar

Något vanliga biverkningar som kräver läkarvård är feber, svullna körtlar, ihållande munsår, hudskador och förvärrad ledvärk.

Sällsynta biverkningar

Sällsynta men allvarliga biverkningar är blodig eller grumlig urin, andningssvårigheter, trötthet, ont i halsen och feber, ovanlig blödning eller blåmärken, synförändringar, viktökning och svullnad av ansikte, fot eller underben. Patienten bör söka läkare om upplever dessa effekter.

Lever Issues

I mycket sällsynta fall kan penicillamin orsaka leverskador. Symtomen inkluderar gulsot, mörk urin, trötthet och illamående eller kräkningar.

Allergisk reaktion

Vissa människor kan få en allergisk reaktion mot penicillamin. Hudutslag eller nässelfeber, klåda, ansiktsbehandling eller munnen svullnad, svår yrsel och andningssvårigheter.