Biverkningar av Nexium Acid Blocker

Nexium, som också är känd som esomeprazol, är ett receptbelagt läkemedel som minskar magsyra produktion. Nexium är oftast används för att behandla störningar såsom gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och Zollinger-Ellisons syndrom. Det kan också användas för behandling av erosiv esofagit. Det brukar tas för ett par veckor, men kan användas längre vid behov.

Huvudvärk

Nexium kan orsaka huvudvärk.

Muntorrhet

Intag av Nexium kan också orsaka muntorrhet.

Magont

Nexium kan ge magsmärtor eller illamående.

Magproblem

Individer som tar Nexium kan få diarré, förstoppning eller ökad gasbildning.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar kan uppstå om en person tar för mycket Nexium. Överdosering symtom är trötthet, dimsyn, förvirring, svårt att andas, darrningar, hjärtklappning och koordinationssvårigheter. Om dessa symtom uppstår, kommer att behövas medicinsk behandling.