Biverkningar av Cartia

Cartia är varumärket för medicinering diltiazemväteklorid, en kalciumjoner tillströmning hämmare. Läkare ordinerar Cartia att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Mindre biverkningar är mindre vanliga och allvarliga negativa reaktioner är sällsynta.

De vanligaste Effects

I kliniska studier med Cartia, de vanligaste biverkningarna inträffade i cirka 3 till 5 procent av deltagarna. Dessa inkluderade huvudvärk, långsam hjärtfrekvens, yrsel och vätskeretention i fötter, underben och händer (ödem).

Andra biverkningar

Andra möjliga Cartia biverkningar är svaghet, rodnad och illamående.

Allvarliga biverkningar

Sällsynta men allvarliga biverkningar kräver omedelbar läkarvård. Dessa inkluderar bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag, depression, högt blodsocker, hallucinationer och tecken på lågt blodtryck såsom yrsel eller svimning.

Allergiska reaktioner

Vissa människor upplever en allergisk reaktion mot Cartia. Symtomen inkluderar nässelfeber och hudutslag, väsande andning eller andningssvårigheter, ansikts-och mun svullnad eller trånghet i svalget.

Lever Överväganden

Cartia kan höja leverenzymer, som kan vara ett symtom på leverdysfunktion.