Bijwerkingen van Pamine Forte

Pamine Forte is de naam van een recept medicatie die wordt gebruikt voor de behandeling van maagzweren. Het wordt algemeen gebruikt naast andere maagzweer behandelingen. Het is geclassificeerd als een anticholinerge, en het functioneert door het verlagen van de productie van maagzuur in het lichaam en door het ontspannen zowel de darm en buikspieren. Zoals met ieder geneesmiddel, zijn er enkele mogelijke negatieve neveneffecten die geassocieerd zijn met Pamine Forte.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Er zijn een aantal mogelijke voorkomende bijwerkingen van Pamine Forte. Deze zijn meestal geen reden tot paniek, en hebben de neiging om weg te gaan op hun eigen als het lichaam went aan de medicatie. Echter, de bijwerkingen niet verdwijnen, of als ze verergeren, kan medische hulp nodig zijn. Deze vaak voorkomende bijwerkingen worden verminderd zweten, met een harde tijd slapen, urineretentie, wazig zicht, opgeblazen gevoel, obstipatie, extreme slaperigheid, hoofdpijn, droge mond, angst, misselijkheid, smaakverlies, duizeligheid, nervositeit, en pupilverwijding.

Ernstige bijwerkingen

Sommige ernstige bijwerkingen zijn ook mogelijk met Pamine Forte. In gevallen van ernstige bijwerkingen, dringende medische aandacht nodig is. Sommige van deze potentieel gevaarlijke bijwerkingen hebben problemen met urineren, snelle hartslag, braken, abnormale zwakte, hartslag verandert, problemen met het richten van de ogen, diarree en doordringende.

Allergische reacties

Allergische reacties worden ook beschouwd als ernstige bijwerkingen van Pamine Forte zijn. In geval van een allergische reactie, de dringende medische hulp nodig is (samen met het stoppen van de medicatie geheel). Enkele tekenen van een allergische reactie zijn ademhalingsproblemen, benauwdheid, jeuk, huiduitslag, breekt uit in netelroos en zwelling van de tong, lippen, mond, en het gezicht.

Overdosering

In gevallen van vermoedelijke overdosis, is het cruciaal om onmiddellijk medische hulp te ontvangen. Sommige tekenen die wijzen op Pamine Forte overdosering zijn lage bloeddruk, zwakte van de spieren, wazig zicht, ongewoon gedrag, bloedsomloop problemen, blozen, verlamming, misselijkheid, abnormale slaperigheid of duizeligheid, overgeven, extreem droge mond, opwinding, rusteloosheid, verhoogde dorst , pupilverwijding, coma, en desoriƫntatie.

Waarschuwingen

Het wordt aangeraden om zich te onthouden van het drinken van alcohol of het nemen van medicijnen die slaperigheid kunnen veroorzaken tijdens het gebruik Pamine Forte. Dit komt door het feit dat zij hun effecten kunnen verhogen. Ook zou antacida interfereren met de doeltreffendheid van Pamine Forte. Bijgevolg moet bespreken nemen Pamine Forte samen met antacida arts vooraf.